ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000011

Открита процедура по ЗОП за възлагане на ОП с предмет: „Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за система за дистанционно отчитане за нуждите на „В и К” ООД – Габрово”

ПРЕКРАТЕНА


Краен срок за подаване на документи - 16:30 ч. на 15.06.2015 г.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Vodomeri.rar)Документация 62 КБ11.05.2015г. 12:51:01ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=665909&newver=2)Връзка към АОП00657-2015-00010 КБ11.05.2015г. 15:31:09ч.
Свали този файл (заповед водомери0001.pdf)Заповед на управителяЗаповед за публикуване на открита процедура 232 КБ12.05.2015г. 09:05:06ч.
Свали този файл (отговор на запитване.pdf)Отговор на постъпило запитване 792 КБ19.05.2015г. 08:54:39ч.
Свали този файл (заповед за прекратяване0001.pdf)Заповед на управителяПрекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка223 КБ19.05.2015г. 08:56:01ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=667232&newver=2)Линк към АОПРешение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка0 КБ26.05.2015г. 09:21:32ч.