ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000013

Открита процедура по ЗОП за възлагане на ОП с предмет: "Доставка на спирателна и друга арматура за нуждите на "В и К" ООД - Габрово" 

Краен срок за подаване на документите - 16:30 ч. на 07.07.2015г.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Armatura (2).rar)Документация 91 КБ08.06.2015г. 08:50:54ч.
Свали този файл (заповед спир.арматура0001.pdf)Заповед на управителяЗаповед за публикуване на открита процедура 229 КБ08.06.2015г. 10:33:53ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=670457&newver=2)Връзка към АОП00657-2015-00030 КБ08.06.2015г. 10:50:14ч.
Свали този файл (Заповед арматура 2.pdf)Заповед на управителяРешение за промяна на документацията220 КБ29.06.2015г. 09:00:43ч.
Свали този файл (заповед0001.pdf)Заповед на управителяНазначаване на комисия248 КБ09.07.2015г. 08:45:12ч.
Свали този файл (протокол _10001.pdf)Протокол № 1 от заседание на комисията 783 КБ10.07.2015г. 15:36:54ч.
Свали този файл (протокол № 2.pdf)Протокол № 2Заседание за проверка на представените документи1750 КБ31.07.2015г. 16:33:48ч.
Свали този файл (протокол № 30001.pdf)Протокол № 3Оценка на офертите2827 КБ18.08.2015г. 16:40:37ч.
Свали този файл (съобщение0001.pdf)СъобщениеСъобщение430 КБ18.08.2015г. 16:45:26ч.
Свали този файл (протокол № 40001.pdf)Протокол № 4Класиране на участниците1080 КБ25.08.2015г. 13:06:41ч.
Свали този файл (решение0001.pdf)Решение на управителя за избор на изпълнителВъзлагане на обществена поръчка на "Индустриал партс" ООД553 КБ25.08.2015г. 13:07:15ч.
Свали този файл (договор Индустриал0001.pdf)Договор"Индустриал партс" ООД1635 КБ23.03.2016г. 11:40:20ч.
Свали този файл (Арматура-гаранция.doc)Освободени гаранции 25 КБ11.04.2016г. 11:11:23ч.
Свали този файл (Плащане- Индустриал партс - 03-2016.doc)Плащане - март 2016Индустриал партс24 КБ11.04.2016г. 11:12:49ч.
Свали този файл (Плащане- Индустриал партс - 04-2016.doc)Плащане април 2016Индустриал партс24 КБ12.05.2016г. 10:35:52ч.
Свали този файл (Плащане- Индустриал партс - 06-2016.doc)Плащане - юниИндустриал партс24 КБ12.07.2016г. 10:52:17ч.
Свали този файл (Плащане - Индустриал партс- 07-2016.doc)Плащане - юлиИндустриал партс24 КБ12.08.2016г. 10:31:15ч.
Свали този файл (Плащане - Индустриал партс- 09-2016.doc)Плащане - септември 2016Индустриал партс24 КБ12.12.2016г. 08:53:16ч.
Свали този файл (Плащане - Индустриал партс- 11-2016.doc)Плащане - ноември 2016Индустриал партс24 КБ12.12.2016г. 10:41:46ч.
Свали този файл (Плащане - Индустриал партс- 12-2016.doc)Плащане - декември 2016Индустриал партс24 КБ13.01.2017г. 09:30:27ч.