ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000014

Открита процедура по ЗОП за възлагане на ОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „ВиК” ООД - Габрово”

Краен срок за подаване на документите - 16:30 ч. на 04.09.2015г.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333237343739)Връзка към АОП00657-2015-00040 КБ06.08.2015г. 14:35:18ч.
Свали този файл (Документация ОП ел.енергия 2015.doc)Документация 211 КБ06.08.2015г. 14:37:55ч.
Свали този файл (Заповед публикация Ел.енергия.pdf)Заповед на управителяПубликация на обществената поръчка403 КБ07.08.2015г. 08:45:54ч.
Свали този файл (Протокол ОП ел.енергия0001.pdf)Протокол № 1Протокол от заседанието на комисията2039 КБ07.09.2015г. 16:40:01ч.
Свали този файл (Обявление ОП ел.енергия0001.pdf)ОбявлениеПокана за отваряне на плика с предлаганата цена468 КБ07.09.2015г. 16:40:21ч.
Свали този файл (протокол №2 ел.енергия0001.pdf)Протокол № 2Протокол от заседанието на комисията1646 КБ11.09.2015г. 16:00:15ч.
Свали този файл (решение ел.енерг.0001.pdf)Решение на управителя за избор на изпълнител"ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД543 КБ14.09.2015г. 10:57:36ч.
Свали този файл (договор ел. енергия0001.pdf)ДоговорЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД4129 КБ08.12.2015г. 10:52:23ч.