ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000017

Договаряне без обявление по ЗОП с предмет: "Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на "ВиК" ООД - гр.Габрово

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333238333035)Линк към обявлението в АОПЛинк към обявлението в АОП0 КБ03.09.2015г. 15:11:56ч.
Свали този файл (покана0001.pdf)Покана и предмет на поръчкатаПокана и предмет на поръчката2153 КБ03.09.2015г. 15:16:24ч.
Свали този файл (решение0002.pdf)Решение за избор на изпълнителВъзлагане на "ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД428 КБ04.09.2015г. 15:27:38ч.
Свали този файл (Договор Енерго Про0001.pdf)ДоговорЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД8008 КБ23.09.2015г. 10:06:42ч.
Свали този файл (протокол0001.pdf)Протокол от заседание на комисията 1206 КБ07.10.2015г. 09:15:02ч.
Свали този файл (Освобождаване гаранция -Ел.енергия.doc)Гаранции за участиеВърната гаранция24 КБ13.11.2015г. 10:27:44ч.
Свали този файл (Плащане- ЕНЕРГО- ПРО - 10.doc)Плащане - октомвриЕНЕРГО-ПРО24 КБ17.11.2015г. 09:48:34ч.