ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000018

Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка  с предмет:  „Избор на застраховател по задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите", застраховка „Живот“ или „Рента“ и задължителна застраховка „Трудова злополука“ на ВиК ООД в три обособени позиции“

Обособена позиция 1. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”;

Обособена позиция 2. Застраховка „Живот“ или „Рента“ на работниците и служителите на ВиК ООД;

Обособена позиция 3. Задължителна застраховка „Трудова злополука“


Краен срок за подаване на документите: 16:30 ч. на 22.10.2015г.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Dokumentacia_Zastrahovki_ViK (1).doc)ДокументацияДокументация v.2380 КБ23.09.2015г. 16:47:06ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333238383735)Връзка към АОП00657-2015-00070 КБ23.09.2015г. 17:18:53ч.
Свали този файл (zapoved0001.pdf)ЗаповедЗаповед на управителя415 КБ23.09.2015г. 16:48:31ч.
Свали този файл (ZAPOVED0002.pdf)ЗаповедЗаповед на управителя415 КБ29.09.2015г. 16:57:46ч.
Свали този файл (заповед комисия0001.pdf)Заповед на управителяНазначаване на комисия476 КБ23.10.2015г. 11:05:03ч.
Свали този файл (протокол0001.pdf)Протокол № 1Протокол от заседанието на комисията4163 КБ26.10.2015г. 15:39:54ч.
Свали този файл (протокол 10.20150001.pdf)СъобщениеСъобщение за отваряне на ценови оферти479 КБ29.10.2015г. 15:05:58ч.
Свали този файл (ОП застраховка0001.pdf)Протокол № 2Протокол от заседанието на комисията3009 КБ29.10.2015г. 15:10:37ч.
Свали този файл (протокол-застраховки.pdf)Протокол от заседание на комисиятаКласиране на участниците2378 КБ10.11.2015г. 09:23:50ч.
Свали този файл (решение избор на застраховател0001.pdf)Решение на управителя за избор на изпълнители№1 - ДЗИ "Общо застраховане" ЕАД, № 2 "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД, № 3 - ЗК "ЛЕВ ИНС"АД1318 КБ11.11.2015г. 08:50:30ч.
Свали този файл (договор ДЗИ0001.pdf)Договор за об.позиция № 1ДЗИ-Общо застраховане ЕАД2166 КБ08.12.2015г. 10:50:37ч.
Свали този файл (договор ДЗИ_20001.pdf)Договор за об.позиция № 2ДЗИ - Животозастраховане ЕАД2879 КБ18.01.2016г. 09:57:10ч.
Свали този файл (договор_Lev.pdf)Договор за об.позиция № 3ЗК "ЛЕВ ИНС" АД1303 КБ18.01.2016г. 10:55:33ч.
Свали този файл (Плащане - ДЗИ- Живот.doc)Плащане по об.позиция № 2ДЗИ - Животозастраховане ЕАД24 КБ18.01.2016г. 15:39:20ч.
Свали този файл (Плащане - Лев Инс - 01.doc)Плащане по об.позиция №3ЗК ЛЕВ ИНС24 КБ10.02.2016г. 09:26:39ч.
Свали този файл (Плащане - ДЗИ- ОЗ.doc)Плащане по об.позиция № 1ДЗИ Общо застраховане 24 КБ11.03.2016г. 09:08:57ч.