ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000021

Публична покана по ЗОП за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инкасиране на суми за В и К услуги по 17 обособени позиции“


Краен срок за подаване на оферти до 16:30 ч. на 01.02.2016

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9049763)Връзка към АОПID - 90497630 КБ21.01.2016г. 10:35:47ч.
Свали този файл (Dokumentazia Inkasirane.rar)Документация 31 КБ21.01.2016г. 10:38:26ч.
Свали този файл (ПРОТОКОЛ инкасо0001.pdf)Протокол № 1 от заседание на комисиятаКласиране на участниците1167 КБ03.02.2016г. 14:07:34ч.
Свали този файл (заповед инкасо0001.pdf)Заповед на управителя за възлагане на обществените поръчки№ 1, №3 до №16 - +Български пощи" ЕАД, № 2 - "Информационно обслужване" АД, № 17 - "Ипей" АД543 КБ03.02.2016г. 14:07:56ч.
Свали този файл (договор Инф.об..pdf)Договор за об.позиция № 2"Информационно обслужване" АД2228 КБ07.03.2016г. 09:58:27ч.
Свали този файл (договор Б.пощи.pdf)Договор за об.позиции № 1, № 3-16"Български пощи" ЕАД2428 КБ07.03.2016г. 10:07:18ч.
Свали този файл (договор Ипей.pdf)Договор за об.позиция № 17"Ипей" АД3847 КБ07.03.2016г. 10:08:23ч.
Свали този файл (Плащане- Български пощи - 03 -2016.doc)Плащане по об.позиции № 1-16 - мартБългарски пощи24 КБ12.04.2016г. 09:17:53ч.
Свали този файл (Плащания - Инф.обслужване - 03 -2016.doc)Плащане по об.позиция № 2 - мартИнформационно обслужване24 КБ12.04.2016г. 09:18:40ч.
Свали този файл (Плащания - Ипей- 03 - 2016.doc)Плащане по об.позиция № 17 - мартИпей24 КБ12.04.2016г. 09:19:47ч.
Свали този файл (Плащане- Български пощи - 04-2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - април 2016Български пощи24 КБ12.05.2016г. 11:00:06ч.
Свали този файл (Плащания - Инф.обслужване - 04 -2016.doc)Плащане по об.позиция № 2Информационно обслужване24 КБ12.05.2016г. 11:01:05ч.
Свали този файл (Плащания - Ипей- 04 - 2016.doc)Плащане по об.позиция №17Ипей24 КБ12.05.2016г. 11:02:09ч.
Свали този файл (Плащане- Български пощи - 05-2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - май 2016Български пощи24 КБ10.06.2016г. 08:55:09ч.
Свали този файл (Плащания - Инф.обслужване - 05 -2016.doc)Плащане по об.позиция № 2 - майИнформационно обслужване24 КБ10.06.2016г. 08:56:20ч.
Свали този файл (Плащания - Ипей- 05 - 2016.doc)Плащане по об.позиция № 17 - майИпей24 КБ10.06.2016г. 08:57:01ч.
Свали този файл (Плащания - Инф.обслужване - 06 -2016.doc)Плащане по об.позиция № 2 - юниИнформационно обслужване24 КБ12.07.2016г. 10:43:36ч.
Свали този файл (Плащане - Ипей- 06 - 2016.doc)Плащане по об.позиция № 17 - юниИпей24 КБ12.07.2016г. 10:44:45ч.
Свали този файл (Плащане- Български пощи - 06-2016.doc)Плащане по об.позиция № 1-16 - юниБългарски пощи24 КБ12.08.2016г. 09:36:25ч.
Свали този файл (Плащане- Български пощи - 07-2016.doc)Плащане по об.позиция № 1-16 - юлиБългарски пощи24 КБ12.08.2016г. 09:38:07ч.
Свали този файл (Плащане - Инф.обслужване - 07 -2016.doc)Плащане по об.позиция № 2 - юлиИнформационно обслужване24 КБ12.08.2016г. 09:42:49ч.
Свали този файл (Плащане - Ипей- 07 - 2016.doc)Плащане по об.позиция № 17 - юлиИпей24 КБ12.08.2016г. 09:43:30ч.
Свали този файл (Плащане- Български пощи - 08-2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 -16 - августБългарски пощи24 КБ13.09.2016г. 09:41:31ч.
Свали този файл (Плащане - Инф.обслужване - 08 -2016.doc)Плащане по об.позиция № 2 - августИнформационно обслужване24 КБ13.09.2016г. 09:42:08ч.
Свали този файл (Плащания - Ипей- 08 - 2016.doc)Плащане по об.позиция № 17 - августИпей24 КБ13.09.2016г. 09:43:00ч.
Свали този файл (Плащане- Български пощи - 09-2016.doc)Плащане по об.позиции № 1, 3-16 - септемвриБългарски пощи24 КБ12.10.2016г. 10:37:38ч.
Свали този файл (Плащане - Инф.обслужване - 09-2016.doc)Плащане по об.позиция № 2 - септемвриИнформационно обслужване24 КБ12.10.2016г. 10:38:43ч.
Свали този файл (Плащания - Ипей- 09 - 2016.doc)Плащане по об.позиция № 17 - септемвриИпей24 КБ12.10.2016г. 10:39:31ч.
Свали този файл (Плащане- Български пощи - 10-2016.doc)Плащане по об.позиции № 1, 3 -16 - октомвриБългарски пощи24 КБ15.11.2016г. 10:47:30ч.
Свали този файл (Плащане - Инф.обслужване - 10-2016.doc)Плащане по об.позиция № 2 - октомвриИнформационно обслужване24 КБ15.11.2016г. 10:48:25ч.
Свали този файл (Плащания - Ипей- 10 - 2016.doc)Плащане по об.позиция № 17 - октомвриИпей24 КБ15.11.2016г. 10:49:15ч.
Свали този файл (Плащане- Български пощи - 11-2016.doc)Плащане по об.позиции№ 1, 3 - 16 - ноемвриБългарски пощи24 КБ12.12.2016г. 10:51:22ч.
Свали този файл (Плащания - Инф.обслужване - 11 -2016.doc)Плащане по об.позиция № 2 - ноемвриИнформационно обслужване24 КБ12.12.2016г. 10:52:33ч.
Свали този файл (Плащания - Ипей- 11 - 2016.doc)Плащане по об.позиция №17 - ноемвриИпей24 КБ12.12.2016г. 10:53:22ч.
Свали този файл (Плащане- Български пощи - 12-2016.doc)Плащане по об.позиции № 1-16 - декември 2016Български пощи24 КБ13.01.2017г. 09:37:05ч.
Свали този файл (Плащания - Инф.обслужване - 12 -2016.doc)Плащане по об.позиция № 2 - декември 2016Информационно обслужване24 КБ13.01.2017г. 09:37:58ч.
Свали този файл (Плащане - Ипей - 12-2016.doc)Плащане по об.позиция № 17 - декември 2016Ипей24 КБ13.01.2017г. 09:39:19ч.