ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000024

Открита процедура по ЗОП с предмет: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА "В и К "ООД -ГАБРОВО ПО ДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ":

Обособена позиция 1.  Застраховка „Имущество“;

Обособена позиция 2. Застраховка „Всички рискове на електронното оборудване“;

Обособена позиция 3. Групова рискова застраховка „Живот“, комбинирана с допълнителни медицински разходи;

Обособена позиция 4.  Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица, вкл. Отговорност на дейността“;

Обособена позиция 5. Застраховка „Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на огнестрелно оръжие”;

Обособена позиция 6. Застраховка „Каско на СПС“;

Обособена позиция 7.  Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”;

Обособена позиция 8. Задължителна застраховка „Трудова злополука“;

Обособена позиция 9. Застраховка „Живот за доживяване на определена възраст“ или „Рента“;

Обособена позиция 10. Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“


Краен срок за подаване на офертите до 16:30 ч. на 30.03.2016 г.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Zastrahovki 10.rar)Документация 5725 КБ02.03.2016г. 13:30:20ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=717851&newver=2)Връзка към АОП00657-2016-00010 КБ02.03.2016г. 17:19:45ч.
Свали този файл (РАЗЯСНЕНИЕ0001.pdf)Разяснение по писмено запитване 617 КБ10.03.2016г. 11:29:03ч.
Свали този файл (разяснение0001.pdf)Разяснение по писмено запитване 519 КБ12.03.2016г. 10:15:35ч.
Свали този файл (РАЗЯСНЕНИЕ0002.pdf)Разяснение по писмено запитване 533 КБ18.03.2016г. 12:04:47ч.
Свали този файл (протокол0001.pdf)Протокол от заседание на комисиятаРазглеждане на офертите6216 КБ05.04.2016г. 11:33:32ч.
Свали този файл (протокол0002.pdf)Протокол № 2Протокол от заседанието на комисията5522 КБ13.04.2016г. 16:19:33ч.
Свали този файл (съобщение0002.pdf)СъобщениеНасрочване на дата и час за отваряне на плик 3390 КБ13.04.2016г. 16:20:58ч.
Свали този файл (протокол0003.pdf)Протокол №3Протокол от заседанието на комисията2139 КБ25.04.2016г. 15:21:55ч.
Свали този файл (Протокол класиране Застраховки.pdf)Протокол от заседание на комисиятаКласиране на офертите1858 КБ11.05.2016г. 09:04:26ч.
Свали този файл (Решение на управителя Застраховки.pdf)РешениеРешение за избор на изпълнител1905 КБ12.05.2016г. 16:30:18ч.
Свали този файл (Докладна0001.pdf)ДокладнаДокладна записка до управителя618 КБ13.05.2016г. 16:17:19ч.
Свали този файл (table_plik_3_ViK.xlsx)Сравнителна таблица 11 КБ13.05.2016г. 16:18:45ч.
Свали този файл (договор Надежда0001.pdf)Договор за об.позиция № 6ЗК "Надежда" АД3007 КБ27.06.2016г. 11:35:30ч.
Свали този файл (Надежда0001.pdf)Договор за об.позиция № 8ЗК Надежда АД2098 КБ08.07.2016г. 15:41:24ч.
Свали този файл (Булстрад0001.pdf)Договор за об.позиция № 1Булстрад ВИГ АД2689 КБ08.07.2016г. 15:42:09ч.
Свали този файл (Армеец0001.pdf)Договор за об.позиция № 4 и 5ЗАД Армеец 2252 КБ08.07.2016г. 15:42:51ч.
Свали този файл (ДЗИ0001.pdf)Договор за об.позиция № 2 и 7ДЗИ - Общо застраховане АД2003 КБ08.07.2016г. 15:43:41ч.
Свали този файл (Дженерали0001.pdf)Договор за об.позиция № 3Дженерали Застраховане АД2382 КБ08.07.2016г. 15:44:58ч.
Свали този файл (Плащане - ЗК Надежда.doc)Плащане по об.позиция № 6 - полица - юни 2016ЗК "Надежда" АД24 КБ12.07.2016г. 11:39:51ч.
Свали този файл (Плащане - Дженерали- Живот.doc)Плащане по об.позиция № 3 -полица - юни 2016Дженерали Застраховане АД24 КБ12.07.2016г. 11:40:59ч.
Свали този файл (Плащане - ДЗИ - ОЗ.doc)Плащане по об.позиция № 7 - полици - юни 2016ДЗИ - Общо застраховане АД24 КБ12.07.2016г. 11:42:18ч.
Свали този файл (договор Булстрад0001.pdf)Договор за об.позиция № 9БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД2823 КБ21.07.2016г. 18:26:11ч.
Свали този файл (Плащане - ДЗИ - ОЗ - юли.doc)Плащане по об.позиция №7 - полица - юлиДЗИ Общо застраховане 24 КБ12.08.2016г. 10:35:23ч.
Свали този файл (Плащане - ЗК Надежда -юли.doc)Плащане по об.позиция №6 - полица - юлиЗК "Надежда" АД24 КБ12.08.2016г. 10:37:19ч.
Свали този файл (Плащане - Армеец - юли.doc)Плащане по об.позиция №4 - полица - юлиЗАД Армеец24 КБ12.08.2016г. 10:38:43ч.
Свали този файл (Плащане - Армеец - Обща ГО- октомври.doc)Плащане по об.позиция №4 - октомвриЗАД Армеец24 КБ15.11.2016г. 11:20:07ч.
Свали този файл (Плащане - ЗК Надежда - каско - октомври.doc)Плащане по об.позиция № 6 - октомвриЗК "Надежда" АД24 КБ15.11.2016г. 11:21:31ч.
Свали този файл (Плащане - ДЗИ - ОЗ - октомври 2016.doc)Плащане по об.позиция №7 - октомвриДЗИ Общо застраховане 24 КБ15.11.2016г. 11:22:34ч.
Свали този файл (Плащане - ЗК Булстрад живот -октомври 2016.doc)Плащане по об.позиция №9 - октомвриБУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД24 КБ15.11.2016г. 11:24:24ч.
Свали този файл (Плащане - Армеец - Обща ГО- ноември.doc)Плащане по об.позиция №4 - ноемвриЗАД Армеец24 КБ12.12.2016г. 10:55:29ч.
Свали този файл (Плащане - ЗК Булстрад живот - ноември 2016.doc)Плащане по об.позиция № 9 - ноемвриБУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД24 КБ12.12.2016г. 10:56:42ч.
Свали този файл (Плащане - ЗК Надежда -каско-дек.2016.doc)Плащане по об.позиция № 6 -полици - декември 2016ЗК "Надежда" АД24 КБ13.01.2017г. 09:47:34ч.
Свали този файл (Плащане - ДЗИ - ОЗ - декември 2016.doc)Плащане по об.позиция № 7 - полици - декември 2016ДЗИ Общо застраховане 24 КБ13.01.2017г. 09:48:32ч.
Свали този файл (Плащане - ЗК Надежда -злополука - дек.2016.doc)Плащане по об.позиция № 8 -полици- декември 2016ЗК "Надежда" АД24 КБ13.01.2017г. 09:52:51ч.
Свали този файл (Плащане - ЗК Булстрад живот - декември 2016.doc)Плащане по об.позиция № 9 - декември 2016БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД24 КБ13.01.2017г. 09:54:34ч.