ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000066

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2 броя нови пътни превозни средства за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово“

Краен срок за получаване на офертите: 30.01.2019 г. 17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обява.pdf)Обява 967 КБ23.01.2019г. 13:57:46ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9085089)Линк към АОП 0 КБ23.01.2019г. 13:59:11ч.
Свали този файл (Obiava_koli.pdf)ИнформацияИнформация за публикувана обява102 КБ23.01.2019г. 13:59:33ч.
Свали този файл (Cars_2019.zip)ДокументацияДокументацията на поръчката115 КБ23.01.2019г. 14:17:20ч.
Свали този файл (заповед.pdf)ЗаповедЗаповед за прекратяване на поръчката214 КБ29.01.2019г. 16:44:15ч.