ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000087

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово“

Краен срок за получаване на оферти: 02.09.2019г., 17:00часа

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000086

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКA НА ТЕСТ-НАБОРИ ЗА ХИМ. АНАЛИЗ ЗА ФОТОМЕТРИ SPECTROQUANT®, „PHARO” 100/300, “PROVE„ 300/600,“NOVA”60, DR 3900 И DR 890 НА ХАХ ЛАНГЕ; ОБЩО ХИМИКАЛИ ЗА ФИЗИКО.-ХИМ. ИЗПИТВАНИЯ И КОНСУМАТИВИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ ПО МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВИК ООД- ГР. ГАБРОВО“

Краен срок за получаване на оферти: 26.08.2019г. 17:00 часа

 

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000085

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на работно облекло за нуждите на "В и К" ООД Габрово"

Краен срок за получаване на офертите: 11.07.2019г.  17:00 часа

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000084

Обява за събиране на оферти за възлагане на оп с предмет: "Доставка на работно облекло за нуждите на "В и К" ООД Габрово"   ОТМЕНЕНА

Краен срок за получаване на оферти:02.07.2019 г.  17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000083

Публично състезание за възлагане на ОП с предмет: "Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане за нуждите на "В и К" ООД - Габрово"

Краен срок за получаване на оферти: 02.07.2019 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000080

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово“

Краен срок за получаване на оферти: 29.05.2019г., 17:00часа

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000079

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП С ПРЕДМЕТ: „„ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА „В И К“ ООД – ГАБРОВО

Краен срок за получаване на оферти: 30.04.2019г  17:00 часа

 

Документация на поръчката