ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000100

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА „В И К“ ООД – ГАБРОВО

Краен срок за получаване на оферти: 22.05.2020 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000099

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА „В И К“ ООД – ГАБРОВО"

Краен срок за получаване на оферти: 07.05.2020 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000098

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА БАГЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ В И К ” ООД – ГАБРОВО”

Краен срок за получаване на оферти: 04.05.2020 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000097

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА БАГЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ В И К ” ООД – ГАБРОВО”-ОТТЕГЛЕНА

 

Краен срок за получаване на оферти: 23.04.2020 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000096

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА БАГЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ В И К ” ООД – ГАБРОВО” - ОТТЕГЛЕНА

Краен срок за получаване на оферти: 20.04.2020 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000095

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „В И К” ООД – ГРАД ГАБРОВО ПО ЕДИНАДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Краен срок за получаване на оферти: 14.04.2020 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000094

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на един брой нов комбиниран багер товарач за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово“

Краен срок за получаване на оферти: 18.03.2020 г., 17:00часа

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000093

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА СПИРАТЕЛНА И ДРУГА АРМАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА „В И К“ ООД – ГАБРОВО“

Краен срок за получаване на оферти: 11.02.2020 г., 17:00часа

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000092

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:ДОСТАВКА НА ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ВИК" ООД ГАБРОВО ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Краен срок за получаване на оферти: 03.12.2019г., 17:00часа

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000091

Договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка:„Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите и газьол за отопление за нуждите на ВиК ООД – град Габрово

Документация на поръчката