ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000080

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово“

Краен срок за получаване на оферти: 29.05.2019г., 17:00часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (ДОКУМЕНТАЦИЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 2019.doc)Документация 447 КБ08.05.2019г. 10:51:48ч.
Свали този файл (Приложение № 1 - ЕЕДОП.doc)Приложение № 1 - ЕЕДОП.doc 170 КБ08.05.2019г. 10:52:09ч.
Свали този файл (Приложение № 2 - Проект за договор.doc)Приложение № 2 - Проект за договор.doc 71 КБ08.05.2019г. 10:52:44ч.
Свали този файл (Решение за откриване.pdf)Решение за откриване.pdf 146 КБ08.05.2019г. 11:08:21ч.
Свали този файл (Обявление за поръчката.pdf)Обявление за поръчката.pdf 231 КБ08.05.2019г. 11:08:55ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333638383037)Линк към АОП 0 КБ08.05.2019г. 11:17:16ч.
Свали този файл (Съобщение отваряне цени 2019 (1).pdf)Съобщение отваряне цени 301 КБ06.06.2019г. 09:29:22ч.
Свали този файл (протокол1.pdf)Протокол №1 1660 КБ20.06.2019г. 08:18:52ч.
Свали този файл (протокол2.pdf)Протокол №2 982 КБ20.06.2019г. 08:19:11ч.
Свали този файл (РЕШЕНИЕ.pdf)Решение за изпълнител 296 КБ20.06.2019г. 08:19:32ч.
Свали този файл (Кумер.pdf)Уведомление от "Кумер" ООДОтказ за сключване на договор164 КБ26.07.2019г. 09:54:38ч.
Свали този файл (Решение ЕНЕКОД.pdf)Решение на управителяОпределя за изпълнител "ЕНЕКОД" АД292 КБ26.07.2019г. 10:16:37ч.
Свали този файл (РЕШЕНИЕ1.pdf)Решение за прекратяване 323 КБ15.08.2019г. 16:48:55ч.