ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000083

Публично състезание за възлагане на ОП с предмет: "Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане за нуждите на "В и К" ООД - Габрово"

Краен срок за получаване на оферти: 02.07.2019 г. до 17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=915022&newver=2)Линк към АОП 0 КБ05.06.2019г. 16:12:25ч.
Свали този файл (ДОКУМЕНТАЦИЯ ВОДОМЕРИ 2019 (2).doc)Документация 342 КБ05.06.2019г. 16:26:25ч.
Свали този файл (Приложение № 1 - ЕЕДОП.doc)ЕЕДОП 178 КБ05.06.2019г. 16:26:50ч.
Свали този файл (Приложение № 2 - Техническо предложение.xls)Техническо предложение по образец 50 КБ05.06.2019г. 16:27:37ч.
Свали този файл (Приложение № 3 - Проект на договор.doc)Договор-проект 108 КБ05.06.2019г. 16:28:06ч.
Свали този файл (ОБЯВЛЕНИЕ.pdf)Обявление 820 КБ05.06.2019г. 17:09:16ч.
Свали този файл (Решение.pdf)Решение  245 КБ05.06.2019г. 17:13:05ч.