ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000098

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА БАГЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ В И К ” ООД – ГАБРОВО”

Краен срок за получаване на оферти: 04.05.2020 г. до 17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ.zip)ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 141 КБ21.04.2020г. 15:29:16ч.
Свали този файл (Обява.pdf)ОБЯВА 307 КБ21.04.2020г. 15:35:25ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098184)ЛИНК КЪМ АОП 0 КБ21.04.2020г. 15:37:00ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098488)Информация за удължаване на срока за оферти 0 КБ07.05.2020г. 10:18:25ч.
Свали този файл (Протокол 1.pdf)Протокол комисия 428 КБ26.05.2020г. 09:02:54ч.
Свали този файл (Договор Просол-2020.pdf)Договор 3554 КБ06.07.2020г. 13:01:48ч.
Свали този файл (Приложения към договор.pdf)Приложения към договор.pdf 1308 КБ06.07.2020г. 14:27:29ч.