ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000069

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2 броя нови пътни превозни средства за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово“

Краен срок за получаване на офертите: 07.02.2019 г. 17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9085230)Връзка към АОП 0 КБ30.01.2019г. 09:44:48ч.
Свали този файл (Docs_Cars_2019_1.zip)ДокументацияДокументация на поръчката114 КБ31.01.2019г. 15:39:00ч.
Свали този файл (Обява.pdf)Обява 994 КБ31.01.2019г. 15:41:45ч.
Свали този файл (заповед.pdf)ЗаповедЗаповед за прекратяване на поръчката209 КБ31.01.2019г. 15:45:13ч.