ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000074

Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333637333636)Линк към АОП 0 КБ11.03.2019г. 14:51:52ч.
Свали този файл (Съдържание на документ_El.pdf)РешениеРешение за откриване95 КБ11.03.2019г. 14:58:35ч.
Свали този файл (ПИСМО 117 ППЗОП.doc)Придружително писмоЧл. 117 ППЗОП38 КБ11.03.2019г. 16:10:34ч.
Свали този файл (ПОКАНА ДОГОВАРЯНЕ 2019_TechSpecs.doc)ДокументацияТехн. спесификация и др. документи202 КБ11.03.2019г. 16:15:43ч.
Свали този файл (покана.pdf)Покана 298 КБ11.03.2019г. 16:16:13ч.
Свали този файл (заповед 94.pdf)Заповед 341 КБ11.03.2019г. 16:17:56ч.
Свали този файл (протокол.pdf)Протокол 806 КБ25.03.2019г. 11:38:50ч.
Свали този файл (доклад.pdf)Доклад 760 КБ25.03.2019г. 11:40:05ч.
Свали този файл (РЕШЕНИЕ.pdf)Решение 295 КБ25.03.2019г. 11:40:48ч.
Свали този файл (договор.pdf)Договор 3267 КБ25.04.2019г. 12:59:31ч.