ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000075

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „В И К” ООД – ГРАД ГАБРОВО ПО ДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

 

Срок за получаване на оферти: 03.04.2019 г. 17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (DocsInsurance2019.zip)ДокументацияДокументацията на поръчката231 КБ13.03.2019г. 15:54:10ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333637343035)Линк към АОП 0 КБ13.03.2019г. 15:54:54ч.
Свали този файл (Съдържание на документIns.pdf)РешениеРешение за откриване94 КБ13.03.2019г. 15:56:31ч.
Свали този файл (Обявление за поръчкаIns.pdf)Обявление 199 КБ13.03.2019г. 15:58:58ч.
Свали този файл (разяснение.pdf)РазяснениеРазяснение на зададени въпроси376 КБ25.03.2019г. 11:00:00ч.
Свали този файл (ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСТРАХОВКИ 2019(1).pdf)Протокол №1 828 КБ03.05.2019г. 13:38:50ч.
Свали този файл (СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ ЦЕНА 2019.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения 203 КБ09.05.2019г. 14:47:36ч.
Свали този файл (ПРОТОКОЛ № 2 ЗАСТРАХОВКИ 2019.pdf)Протокол №2 291 КБ10.05.2019г. 16:49:26ч.
Свали този файл (протокол цени.pdf)Протокол №3 348 КБ22.05.2019г. 15:44:11ч.
Свали този файл (Протокол 4.pdf)Протокол №4 480 КБ28.05.2019г. 13:25:33ч.
Свали този файл (РЕШЕНИЕ.pdf)Решение за изпълнител 347 КБ13.06.2019г. 10:15:17ч.
Свали този файл (Булстрад_1.pdf)Договор - Обособена позиция №1 4051 КБ19.07.2019г. 16:06:37ч.
Свали този файл (ОЗК_2.pdf)Договор - Обособена позиция №2 3948 КБ19.07.2019г. 16:07:23ч.
Свали този файл (ОЗК4.pdf)Договор - Обособена позиция №4 4139 КБ19.07.2019г. 16:18:13ч.
Свали този файл (Булстрад_5.pdf)Договор - Обособена позиция №5 4053 КБ19.07.2019г. 16:18:46ч.
Свали този файл (ОЗК7.pdf)Договор - Обособена позиция №7 4097 КБ19.07.2019г. 16:19:45ч.
Свали този файл (ОЗК_8.pdf)Договор - Обособена позиция №8 3601 КБ19.07.2019г. 16:20:14ч.
Свали този файл (ОЗК_10.pdf)Договор - Обособена позиция №10 3930 КБ19.07.2019г. 16:20:53ч.
Свали този файл (евроинс.pdf)Договор - Обособена позиция №3 5968 КБ19.07.2019г. 16:34:32ч.
Свали този файл (съгласие.pdf)Договор - Обособена позиция №9 4007 КБ19.07.2019г. 16:35:28ч.
Свали този файл (договор 6.pdf)Договор- Обособена позиция №6 2174 КБ05.09.2019г. 11:49:14ч.