ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000075

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „В И К” ООД – ГРАД ГАБРОВО ПО ДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

 

Срок за получаване на оферти: 03.04.2019 г. 17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (DocsInsurance2019.zip)ДокументацияДокументацията на поръчката231 КБ13.03.2019г. 15:54:10ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333637343035)Линк към АОП 0 КБ13.03.2019г. 15:54:54ч.
Свали този файл (Съдържание на документIns.pdf)РешениеРешение за откриване94 КБ13.03.2019г. 15:56:31ч.
Свали този файл (Обявление за поръчкаIns.pdf)Обявление 199 КБ13.03.2019г. 15:58:58ч.
Свали този файл (разяснение.pdf)РазяснениеРазяснение на зададени въпроси376 КБ25.03.2019г. 11:00:00ч.
Свали този файл (ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСТРАХОВКИ 2019(1).pdf)Протокол №1 828 КБ03.05.2019г. 13:38:50ч.
Свали този файл (СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ ЦЕНА 2019.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения 203 КБ09.05.2019г. 14:47:36ч.
Свали този файл (ПРОТОКОЛ № 2 ЗАСТРАХОВКИ 2019.pdf)Протокол №2 291 КБ10.05.2019г. 16:49:26ч.
Свали този файл (протокол цени.pdf)Протокол №3 348 КБ22.05.2019г. 15:44:11ч.
Свали този файл (Протокол 4.pdf)Протокол №4 480 КБ28.05.2019г. 13:25:33ч.
Свали този файл (РЕШЕНИЕ.pdf)Решение за изпълнител 347 КБ13.06.2019г. 10:15:17ч.