ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000090

 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инкасиране на суми за В и К услуги по 18 обособени позиции“

Краен срок за получаване на оферти: 05.12.2019г., 17:00часа

 

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (решение.pdf)Решение  238 КБ12.11.2019г. 15:21:36ч.
Свали този файл (Обявление.pdf)Обявление 9282 КБ12.11.2019г. 15:22:26ч.
Свали този файл (ДОКУМЕНТАЦИЯ ИНКАСО 2019.doc)Документация 188 КБ12.11.2019г. 15:28:10ч.
Свали този файл (Приложение № 1 - ЕЕДОП.doc)Приложение №1- ЕЕДОП 183 КБ12.11.2019г. 15:32:40ч.
Свали този файл (Приложение № 2- Образци на документи.doc)Образци на документи 135 КБ12.11.2019г. 15:33:07ч.
Свали този файл (Приложение № 3а - Проект на договор ОП №№ 1 - 17.doc) Проект на договор ОП №№ 1 - 17 98 КБ12.11.2019г. 15:33:45ч.
Свали този файл (Приложение № 3б - Проект договор ОП 18.doc) Проект договор ОП 18 83 КБ12.11.2019г. 15:34:08ч.
Свали този файл (СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ ЦЕНА.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения 198 КБ18.12.2019г. 15:32:29ч.
Свали този файл (PROTOCOL_1_Incaso-1.pdf)Протокол №1 217 КБ19.12.2019г. 15:26:59ч.
Свали този файл (PROTOCOL_2.pdf)Протокол №2 219 КБ08.01.2020г. 16:58:23ч.
Свали този файл (Решение Инкасо.pdf)Решение за избор на изпълнители 1331 КБ09.01.2020г. 15:59:58ч.
Свали този файл (договор пощи.pdf)Договор - Обособени позици № №1-17 4138 КБ10.02.2020г. 08:13:33ч.
Свали този файл (Ипей.pdf)Договор - Обособена позиция №18 2781 КБ18.02.2020г. 10:53:33ч.