ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000092

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:ДОСТАВКА НА ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ВИК" ООД ГАБРОВО ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Краен срок за получаване на оферти: 03.12.2019г., 17:00часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обява 6.pdf)Обява 576 КБ21.11.2019г. 16:10:13ч.
Свали този файл (ДОКУМЕНТАЦИЯ 2019.doc)Документация 169 КБ21.11.2019г. 16:10:57ч.
Свали този файл (Техническа спецификация-Прил1.docx)Приложение №1- Техническа спецификация 25 КБ21.11.2019г. 16:12:06ч.
Свали този файл (Методика Прил-2.docx)Приложение № 2 -Методика 25 КБ21.11.2019г. 16:12:36ч.
Свали този файл (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3- ОБРАЗЦИ 2019- Каменов.doc)Приложение №3- Образци 155 КБ21.11.2019г. 16:13:28ч.
Свали този файл (Приложение № 4 - Проект на договор.doc)Приложение № 4 - Проект за договор 106 КБ21.11.2019г. 16:14:31ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9094692)Линк към АОП 0 КБ21.11.2019г. 16:16:13ч.
Свали този файл (ПРОТОКОЛ 1 - 2019-Каменов.pdf)Протокол  406 КБ03.01.2020г. 16:13:27ч.
Свали този файл (Договор-ОП-1.pdf)Договор-ОП-1.pdf 4486 КБ11.06.2020г. 13:49:49ч.
Свали този файл (Договор-ОП-3.pdf)Договор-ОП-3.pdf 1635 КБ11.06.2020г. 13:50:12ч.
Свали този файл (Договор-ОП-4.pdf)Договор-ОП-4.pdf 4426 КБ11.06.2020г. 13:50:35ч.
Свали този файл (Договор-ОП-5.pdf)Договор-ОП-5.pdf 4117 КБ11.06.2020г. 13:50:50ч.
Свали този файл (Договор-ОП-6.pdf)Договор-ОП-6.pdf 4976 КБ11.06.2020г. 13:51:06ч.
Свали този файл (Договор-ОП-2.pdf)Договор-ОП-2.pdf 1981 КБ11.06.2020г. 14:33:25ч.
Свали този файл (АНЕКС_cor.pdf)Анекс Анекс 957 КБ25.03.2021г. 16:52:48ч.