ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000076

Обява за събиране на оферти за възлагане на ОП с предмет: „Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери за нуждите на „ В и К ” ООД – Габрово”

 

Срок за получаване на оферти: 01.04.2019 г. 17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9086787)Линк към АОП 0 КБ18.03.2019г. 16:30:23ч.
Свали този файл (DocsBageri.zip)ДокументацияДокументацията на поръчката85 КБ18.03.2019г. 16:43:26ч.
Свали този файл (Образец № 13 - ЕЕДОП (1).doc)ЕЕДОП 170 КБ18.03.2019г. 16:45:24ч.
Свали този файл (Обява.pdf)Обява 880 КБ18.03.2019г. 16:49:35ч.
Свали този файл (протокол-1.pdf)Протокол №1 1734 КБ15.04.2019г. 15:58:26ч.
Свали този файл (Договор Просол.pdf)Договор 1503 КБ14.05.2019г. 16:19:32ч.