ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000086

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКA НА ТЕСТ-НАБОРИ ЗА ХИМ. АНАЛИЗ ЗА ФОТОМЕТРИ SPECTROQUANT®, „PHARO” 100/300, “PROVE„ 300/600,“NOVA”60, DR 3900 И DR 890 НА ХАХ ЛАНГЕ; ОБЩО ХИМИКАЛИ ЗА ФИЗИКО.-ХИМ. ИЗПИТВАНИЯ И КОНСУМАТИВИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ ПО МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВИК ООД- ГР. ГАБРОВО“

Краен срок за получаване на оферти: 26.08.2019г. 17:00 часа

 

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обява.pdf)Обява.pdf 2105 КБ13.08.2019г. 16:16:42ч.
Свали този файл (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 2019_1.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 2019_1.doc 281 КБ13.08.2019г. 16:17:23ч.
Свали този файл (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 2019.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 2019.doc 87 КБ13.08.2019г. 16:17:45ч.
Свали този файл (ДОКУМЕНТАЦИЯ 2019.doc)ДОКУМЕНТАЦИЯ 2019.doc 130 КБ13.08.2019г. 16:19:43ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091397)Линк към АОП 0 КБ13.08.2019г. 16:22:52ч.
Свали този файл (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3- ОБРАЗЦИ 2019.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ № 3- ОБРАЗЦИ 2019.doc 167 КБ19.08.2019г. 11:03:15ч.
Свали този файл (протокол.pdf)ПРОТОКОЛ 1937 КБ10.09.2019г. 11:21:10ч.
Свали този файл (Договор ОП1.pdf)Договор - Обособена позиция №1 5123 КБ02.10.2019г. 13:31:15ч.
Свали този файл (Договор ОП2.pdf)Договор - Обособена позиция №2 1765 КБ02.10.2019г. 13:31:36ч.
Свали този файл (договор ОП5.pdf)Договор - Обособена позиция №5 5041 КБ02.10.2019г. 13:31:59ч.
Свали този файл (договор ОП6.pdf)Договор - Обособена позиция №6 5036 КБ02.10.2019г. 13:32:23ч.
Свали този файл (договор ОП7.pdf)Договор - Обособена позиция №7 1471 КБ02.10.2019г. 13:32:49ч.
Свали този файл (договор ОП8.pdf)Договор - Обособена позиция №8 5220 КБ02.10.2019г. 13:33:37ч.