ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000094

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на един брой нов комбиниран багер товарач за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово“

Краен срок за получаване на оферти: 18.03.2020 г., 17:00часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Приложение № 1 - ЕЕДОП.doc)Приложение № 1 - ЕЕДОП.doc 184 КБ25.02.2020г. 14:42:35ч.
Свали този файл (Приложение № 2- Образци на документи.doc)Приложение № 2- Образци на документи.doc 154 КБ25.02.2020г. 14:43:13ч.
Свали този файл (Приложение № 4 - Техническа спецификация 1.doc)Приложение № 4 - Техническа спецификация 1.doc 107 КБ25.02.2020г. 15:10:25ч.
Свали този файл (Документация багер 2020.doc)Документация багер 2020.doc 186 КБ25.02.2020г. 15:10:47ч.
Свали този файл (Приложение № 3 - Проект на договор.doc)Приложение № 3 - Проект на договор.doc 137 КБ25.02.2020г. 15:11:36ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=961967&newver=2)Линк към АОП 0 КБ25.02.2020г. 15:34:15ч.
Свали този файл (Решение.pdf)Решение.pdf 249 КБ25.02.2020г. 15:50:59ч.
Свали този файл (обявление.pdf)обявление.pdf 855 КБ25.02.2020г. 15:51:10ч.
Свали този файл (протокол.pdf)Протокол №1 594 КБ25.03.2020г. 13:27:59ч.
Свали този файл (СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ ЦЕНА.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения 199 КБ06.04.2020г. 11:11:33ч.
Свали този файл (протокол 2.pdf)Протокол №2 274 КБ13.04.2020г. 12:21:22ч.
Свали този файл (Протокол № 3.pdf)Протокол №3 637 КБ13.04.2020г. 12:21:58ч.
Свали този файл (решение.pdf)Решение за изпълнител 396 КБ13.04.2020г. 12:22:15ч.
Свали този файл (Договор Евромаркет Канстръкшън АД.pdf)Договор Евромаркет Канстръкшън АД.pdf 1784 КБ26.05.2020г. 13:19:42ч.