ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000090

 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инкасиране на суми за В и К услуги по 18 обособени позиции“

Краен срок за получаване на оферти: 05.12.2019г., 17:00часа

 

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000089

Договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка:„Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите и газьол за отопление за нуждите на „ВиК“ ООД – град Габрово"

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000088

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА СЕРТИФИЦИРАНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧНИ И МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВИК” ООД- ГРАД ГАБРОВО ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Краен срок за получаване на оферти: 27.09.2019г., 17:00часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (ДОКУМЕНТАЦИЯ 2019.doc)ДОКУМЕНТАЦИЯ 2019.doc 166 КБ17.09.2019г. 14:23:52ч.
Свали този файл (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 2019_1.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 2019_1.doc 100 КБ17.09.2019г. 14:27:24ч.
Свали този файл (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 2019.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 2019.doc 106 КБ17.09.2019г. 14:27:37ч.
Свали този файл (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3- ОБРАЗЦИ 2019.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ № 3- ОБРАЗЦИ 2019.doc 187 КБ17.09.2019г. 14:27:49ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092571)Линк към АОП 0 КБ17.09.2019г. 14:29:38ч.
Свали този файл (Обява.pdf)Обява 439 КБ17.09.2019г. 14:33:25ч.
Свали този файл (заповед.pdf)Заповед Заповед за удължаване на срока за подаване на оферти237 КБ30.09.2019г. 13:22:57ч.
Свали този файл (Протокол.pdf)Протокол  370 КБ11.10.2019г. 13:57:34ч.
Свали този файл (Договор-ОП1.pdf)Договор - Обособена позиция №1 1819 КБ04.11.2019г. 09:43:07ч.
Свали този файл (Договор-ОП2.pdf)Договор - Обособена позиция №2 1756 КБ04.11.2019г. 09:43:36ч.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000087

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово“

Краен срок за получаване на оферти: 02.10.2019г., 17:00часа

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000086

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКA НА ТЕСТ-НАБОРИ ЗА ХИМ. АНАЛИЗ ЗА ФОТОМЕТРИ SPECTROQUANT®, „PHARO” 100/300, “PROVE„ 300/600,“NOVA”60, DR 3900 И DR 890 НА ХАХ ЛАНГЕ; ОБЩО ХИМИКАЛИ ЗА ФИЗИКО.-ХИМ. ИЗПИТВАНИЯ И КОНСУМАТИВИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ ПО МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВИК ООД- ГР. ГАБРОВО“

Краен срок за получаване на оферти: 26.08.2019г. 17:00 часа

 

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000085

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на работно облекло за нуждите на "В и К" ООД Габрово"

Краен срок за получаване на офертите: 11.07.2019г.  17:00 часа

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000084

Обява за събиране на оферти за възлагане на оп с предмет: "Доставка на работно облекло за нуждите на "В и К" ООД Габрово"   ОТМЕНЕНА

Краен срок за получаване на оферти:02.07.2019 г.  17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000083

Публично състезание за възлагане на ОП с предмет: "Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане за нуждите на "В и К" ООД - Габрово"

Краен срок за получаване на оферти: 02.07.2019 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката